Haberler > TÜRKİYE - EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2018

TÜRKİYE - EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2018

 TÜRKİYE NÜFUSU:

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2017

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu

 

EKONOMİK BÜYÜME:

2017’nin üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 11,1

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) % 11,1 arttı
Gayrisafi yurtiçi hasıla üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,1 arttı.


 

ENFLASYON:

Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2018

 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,73 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,23 artış gerçekleşti.

 

 

YILLARA GÖRE TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Yıllık değişim (Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) (%)

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2004

10,59

9,48

8,40

7,87

7,31

7,08

7,79

8,45

8,01

9,43

9,47

9,35

2005

9,23

8,69

7,94

8,18

8,70

8,95

7,82

7,91

7,99

7,52

7,61

7,72

2006

7,93

8,15

8,16

8,83

9,86

10,12

11,69

10,26

10,55

9,98

9,86

9,65

2007

9,93

10,16

10,86

10,72

9,23

8,60

6,90

7,39

7,12

7,70

8,40

8,39

2008

8,17

9,10

9,15

9,66

10,74

10,61

12,06

11,77

11,13

11,99

10,76

10,06

2009

9,50

7,73

7,89

6,13

5,24

5,73

5,39

5,33

5,27

5,08

5,53

6,53

2010

8,19

10,13

9,56

10,19

9,10

8,37

7,58

8,33

9,24

8,62

7,29

6,40

2011

4,90

4,16

3,99

4,26

7,17

6,24

6,31

6,65

6,15

7,66

9,48

10,45

2012

10,61

10,43

10,43

11,14

8,28

8,87

9,07

8,88

9,19

7,80

6,37

6,16

2013

7,31

7,03

7,29

6,13

6,51

8,30

8,88

8,17

7,88

7,71

7,32

7,40

2014

7,75

7,89

8,39

9,38

9,66

9,16

9,32

9,54

8,86

8,96

9,15

8,17

2015

7,24

7,55

7,61

7,91

8,09

7,20

6,81

7,14

7,95

7,58

8,10

8,81

2016

9,58

8,78

7,46

6,57

6,58

7,64

8,79

8,05

7,28

7,16

7,00

8,53

2017

9,22

10,13

11,29

11,87

11,72

10,90

9,79

10,68 

11,20 

11,90 

12,98 

 

 

İŞSİZLİK VE İSTİHDAM

TÜİK İşgücü İstatistikleri, Eylül 2017


İşsizlik oranı %10,6 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 104 bin kişi azalarak 3 milyon 419 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile %10,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %12,8 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile %20 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,8 puanlık azalış ile %10,8 olarak gerçekleşti.


 

 

İstihdam oranı %47,9 oldu

 

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 233
bin kişi artarak 28 milyon 797 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puanlık artış ile %47,9 oldu.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 197 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 36
bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %20,3’ü tarım, %18,8’i sanayi, %7,7’si inşaat, %53,1’i ise hizmetler
sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler
içindeki payı 0,2 puan, sanayi sektörünün payı 0,3 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 0,4 puan
arttı, inşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.
İşgücüne katılma oranı %53,6 olarak gerçekleşti
İşgücü 2017 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 128 bin kişi artarak 32 milyon 215 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak %53,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,6 puanlık artışla %73,1, kadınlarda ise 1 puanlık artışla %34,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim Etkilerinden Arındırılmamış Temel İşgücü Göstergeleri, Eylül 2016 / Eylül 2017 - I
 

Mevsim Etkilerinden Arındırılmamış Temel İşgücü Göstergeleri, Eylül 2016 / Eylül 2017 - II


 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI:

(01.07.2017 tarihi itibarıyla)

1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

 

Aylık Göstergesi: 1500 - Aylık Katsayısı: 0,102706

1500 x 0,102706 = 154,059

Ek Göstergesi:8000 - Aylık Katsayısı: 0,102706

8000 x 0,102706= 821,648

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi: 500 - Aylık Katsayısı: 0,102706

500 x 0,102706 = 51,353

Taban Aylığı Göstergesi: 1000 -Taban Aylık Katsayısı: 1,60765

1000 x 1,60765 = 1.607,645

(Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x 2,15 (% 215)

1500 + 8000 = 9500

9500 x 0,102706 = 975,707

975,707 x 2 (%215) = 2.097,770

KIDEM TAZMİNATI TAVANI: 154,059 + 821,648 + 51,353 + 1.607,645+ 2.097,770 = 4.732,48 ₺

 

ASGARİ ÜCRET
(01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017)

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET

1.777,50

 

SGK PRİMİ %14

248,85

 

İŞSİZLİK SİG. FONU %1

17,78

 

GELİR VERGİSİ %15 (*)

93,32

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

133,31

 

DAMGA VERGİSİ % 0,759

13,49

 

KESİNTİLER TOPLAMI

373,44

 

NET ASGARİ ÜCRET (**)

1.404.06

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET

1.777,50

 

SGK PRİMİ %15.5 (İşveren Payı) (***)

275,51

 

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU% 2

35,55

 

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

2.088.56

Not 1: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

Not 2: 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekâr ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete (133.31) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi "Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.

(*) Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

2013 YILINDA GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE

ESAS ALINACAK TARİFE:

 
 
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan

 

gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan

tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde

esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden

belirlenmiştir.

 

13.000 TL'ye kadar

% 15

30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası

% 20

70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL,

(ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası

% 27

70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde
110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL), fazlası

% 35

Oranında vergilendirilir.

 

SENDİKALARIN ÜYE SAYISI

ÇSGB İşkolu İstatistikleri – Temmuz 2017

TÜRKİYE’DE DURUM:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Temmuz-2017 İşkolu İstatistikleri ve DİSK-AR’a göre;

 • Toplam Sendikalaşabilir İşçi Sayısı: 13.581.554’dür.
 • Sendikalı İşçi Sayısı: 1.623.638 ve Sendikalaşma Oranı: % 11,95’dir.
 • Kayıt dışı işçileri de kapsayan fiili sendikalaşma oranı %10
 • 2013-2017 arası dönemde sendikalı işçi sayısı 1 milyondan 1,6 milyona çıkmıştır.
 • Sendikalaşmada yaşanan artışın temel nedeni kamu taşeron işçilerin sendikalaşmasıdır.

 

 • Ancak büyük bölümü toplu iş sözleşmesi kapsamında değildir. Sendika üyesi işçilerin 450 bini toplu iş sözleşmesinden yararlanamıyor. Bir başka ifade ile sendikalı işçilerin %27,7’si (neredeyse üçte biri) toplu iş sözleşmesi kapsamı dışındadır.
 • Toplu pazarlık düzeninden yararlanan işçi sayısı ise %7,3’dür. Özel sektörde bu oran %5,5 civarındadır.
 • Erkek işçilerde sendikalaşmaoranı %13 iken, kadın işçilerde %8’dir.
 • Sendikalaşmanın en düşük olduğu işkolları: %2,9 ile "inşaat”, %3,4 ile "turizm” ve % 5,1 ile "büro” işkolu iken,
 • Sendikalaşmanın en yüksek olduğu işkolları: %35,2 ile "banka, finans ve sigorta”, %34,5 ile "genel işler” ve %32,9 "savunma ve güvenlik”tir.
 • Erkek işçilerde sendikalaşma oranı yüzde 13 iken, kadın işçilerde % 8’dir

 

İŞKOLUMUZDA DURUM:

İşkolumuzda çalışan sayısı: 293.332 (Bu rakam Temmuz 2016’da 297.093 iken, bir yılda 3.761 kişilik ve yaklaşık %1.25’lik düşüşle 293.332’ye gerilemiştir.

Sendikalı çalışan sayısı: Temmuz 2016’da 104.487 olan sendikalı işçi sayısı, 1354 kişilik (%1,3’lük) düşüşle 103.133’e gerilemiştir.

Sendikalaşma oranı: %35,16’dir.

(Sendikalaşma oranında önemli bir değişiklik olmamıştır.)

 • Banka, finans ve sigorta işkolunda çalışanların yaklaşık %35,2’sisendikalıdır.
 • BASİSEN’in üye sayısı; Temmuz 2017’de 42.132’dir.
 • İşkolumuzdaki örgütlü çalışanların yaklaşık %41’i BASİSEN üyesidir.


BANKACILIKTA SİSTEMİNDEKİ ŞUBE SAYISI VE İSTİHDAMDAKİ DEĞİŞME:

Türkiye Bankalar Birliği-Temmuz 2017 Verilerine Göre;

 

ŞUBE SAYISINDAKİ DEĞİŞME:

Banka Sayısı

Şube Sayısı

Şube Sayısındaki Değişme

Temmuz 2017

Haziran 2016

Temmuz 2017

Sayı

Oran

Mevduat Bankaları

33

10.987

10.570

- 417

% 3,7

Kamusal Sermayeli Bankaları

3

3.694

3.675

-19

% 0,5

Özel Sermayeli Bankalar

9

4.255

4067

- 188

% 4,4

Yabancı Sermayeli Bankalar

20

3.037

2.827

- 210

% 6,9

Kalkınma ve Yatırım Bankaları

13

42

45

+3

% 2,1

TOPLAM

46

11.029

10.615

- 414

% 3,7

 

 • Haziran2016’da 11.029 olan Şube Sayısı 414 (%3,7) azalarak Temmuz 2017’de 10.615’e düşmüştür.
 • Bu dönemde en fazla Şube kapatan yabancı sermeyeli bankalar (210 Şube ve %6,9’lukbir azalma) olmuştur.

ÇALIŞAN SAYISINDAKİ DEĞİŞME:

Çalışan Sayısı

Haziran 2016

Haziran 2017

DEĞİŞME

Sayı Oran

Mevduat bankaları

195.051

190.756

- 4.295

%2,2

Kamu sermayeli bankalar

58.000

58.486

+ 486

%0,8

Özel sermayeli bankalar

74.569

73.925

- 644

%0,8

Fondaki bankalar

222

230

+ 8

%3,6

Yabancı sermayeli bankalar

62.260

58.115

- 4.145

%6,6

Kalkınma ve yatırım bankaları

5.378

5.263

-115

%2,1

TOPLAM

200.429

196.019

4.410

%2,2

 • Haziran 2017 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında toplam çalışan sayısı 196.019 kişi olmuştur. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,410 kişi (yüzde 2,2 oranında) kişi azalmıştır.
 • Çalışan Sayısındaki en büyük azalma ise 4145 (%6,6 oranındaki düşüşle) kişi ile yabancı sermayeli bankalarda olmuştur.

EĞİTİM DÜZEYİ VE KADIN ÇALIŞAN ORANI:

 • Çalışanların %88’i yüksekokul ve üstü mezunudur.
 • Çalışanların %51’i kadındır.

 

 

 < Geri Dön