Haberler > UNI (KÜRESEL SENDİKA) DÜNYA İCRA KURULU İLE UN FINANCE'NİN BİLDİRİSİ

UNI (KÜRESEL SENDİKA) DÜNYA İCRA KURULU İLE UN FINANCE'NİN BİLDİRİSİ

Türkiye’de satış ve hedef baskısı banka çalışanlarının hayatına mal oluyor

150 ülkeden 900 sendikanın 20 milyondan fazla üyesini temsil eden UNI Dünya İcra Kurulu Türk banka sektöründe meslektaşlarımızın maruz kaldığı satış ve hedef baskısı karşısında öfke duyduğunu ve alarm verdiğini ifade etti.

Basisen UNİ Küresel Sendika ve UNI Avrupa bölge örgütümüzün köklü bir üyesidir.

Türkiye’de banka çalışanlarının maruz kaldığı hedef ve satış baskısı dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Gözü daha fazla kazanç hırsıyla körleşmiş banka işverenleri OHAL’in halen devam ediyor olması, sağlıklı bir iş güvencesinin bulunmayışı ve yüksek işsizlik oranlarının da verdiği güçle tüm yükü banka çalışanlarının omzuna yüklüyor.

İşverenlerin dijitalleşmeyi çalışanlar üzerindeki yükü azaltmak yerine işçileri işten çıkarma aracı gibi kullanmaları çalışanların işlerini kaybetme korkusu ve riskini artırdığı gibi, omuzlarına gerçekçi olmayan hedeflerden kaynaklanan yeni satış baskılarının yüklenmesine yol açıyor.

UNI Finans’ın "Satışlara Karşılık Tavsiyeler” kampanyası uzun süreden beri müşterinin korunması ve onlara nitelikli tavsiyelerin sunulması aleyhinde işleyen agresif satış hedefleri ve liyakat değerlendirme sistemlerini sona erdirmek için mücadele etmektedir. Kısa vadeli ve aşırı kar odaklanması finansal piyasaların reel ekonomiden kopmasına hizmet etmektedir. Bu durum dünya genelinde çalışanlar üzerinde performans hedeflerini tutturma ve satış baskısı yaratarak, banka çalışanlarını danışman olmaktan çıkarıp satıcı konumuna getirmektedir. Tüm dünyadan UNI Finans üyeleri banka ürünlerinin sorumlu bir şekilde satılmasını şart koşan toplu sözleşmeler bağıtlamak için çaba göstermektedirler ve bunun başarılı bir sonucu İtalyan üyelerimiz ile İtalyan Bankalar Birliği (ABI) arasında satış politikaları ve işin düzenlenmesi konularında bağıtlanan ve tüm işkolunu kapsayan toplu sözleşme olmuştur.

Ağır hedef baskısı altındaki Türk banka çalışanları psikolojik ve fiziksel sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Aşırı stress ve gerilimin tetiklediği hastalıklar trajik can kayıplarına varan sonuçlar doğurabilmektedir. Yakın bir tarihte, çokuluslu bir bankada, diğer banka çalışanlarının çoğu gibi, uzun çalışma saatleri boyunca ağır stress altında çalışan üç çocuk annesi genç bir kardeşimizi beyin kanaması nedeniyle kaybettik. Bu ani ve şok edici kayıp banka çalışanlarını derinden üzmüş ve ümitsizlik duygusunu artırmıştır.

Bu nedenlerle, UNI Dünya İcra Kurulu Basisen ile dayanışmasını ifade eder ve Türkiye’deki çokuluslu bankaların Kabul edilemez tutumunu kınar.

Banka çalışanları üzerindeki baskıyı azaltmak ve sektörü gerek müşterileri, gerekse çalışanları açısından sorumlu satış politikaları izleyen bir sektör haline getirmek için sendika ile gerçek bir diyalog ve danışma sürecini derhal başlatmaya davet ediyoruz.

UNI Dünya İcra Kurulu ve UNI FINANCE< Geri Dön