BASİSEN KADIKÖY ŞUBESİ EĞİTİM, SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER - 2019

15.01.2019 - Servis Yetkililiğine Yükselme  Sınavına Yönelik Kurs VerildiSermaye Piyasası Kurulu Sınavlarına Yönelik 250 Üyemizin Katıldığı Kurs Düzenledik23-24 Mart 2019 - 46 üyemizin katıldığı İznik gezimizi gerçekleştirdik14 Nisan 2019 - 80 üyemizin katılımıyla Balat gezimizi gerçekleştirdik26 Nisan 2019 - « İKİ BEKAR» adlı tiyatro oyununu 100 üyemizin katılımıyla İzledik10 Mart 2019 - BASİSEN ile «Bir Pati de Sen Tut”  sloganıyla sokak hayvanlarına besleme ve barınma yardımı düzenledik


16 Eylül 2019 -27 Haziran 2020  tarihleri arasında - «Perküsyon Etkinliği (Vurmalı Çalgı)»  50 üyemizin katılımıyla gerçekleştiriyoruz