Basidav Hakkında

BASİDAV ve Vakıf Senedi Doğrultusunda Çalışmaları

Ülkemizde çağdaş sendikacılığın öncüsü olan BASİSEN, değişen ekonomik ve sosyal koşullar karşısında yeni bir anlayışın daha öncülüğünü yaparak, üyelerimiz arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek amacıyla 9 Kasım 1994 tarihinde Basisenliler Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı-BASİDAV’ı kurmuştur. Böylece sendikamız, üyesinin örgütsel gücünü karşılıklı bir sosyal dayanışma haline dönüştürmeyi başarmıştır.

Esas olarak sosyal güvenlik sistemi ve sosyal hizmetlerin yetersiz olduğu ülkelerde gönüllü sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakıfları büyük önem taşımaktadır. Yani devletin sunamadığı veya yetersiz olarak sunduğu hizmetler kişilerin aralarında oluşturduğu gönüllü bir yardımlaşma ve dayanışma kurumu aracılığıyla karşılanmaya çalışılmaktadır. 

Dolayısıyla bu kurumun gücü ve hizmet sunabilme kapasitesi üye sayısına bağlı olmaktadır. Bu nedenle böyle bir kurumun arkasında yine güçlü bir örgütün bulunması büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bunun yanında her gün gelişen ve değişen dünyamızda sendikacılığın da olduğu yerde kalması beklenemez. Sendikalar da sürekli gelişmek, değişmek ve yeni ihtiyaçlara yanıt vermek zorundadırlar. Bu nedenle artık geleneksel sendikacılık faaliyetleri ile üyelerin tüm ihtiyaçlarına yanıt vermek mümkün olmamaktadır.

Günümüzde geleneksel faaliyetlerin yanında üyelerin sosyal güvenlik, konut, çocukların eğitimi, mesleki eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarına da yanıt vermek zorunluluk haline gelmiştir. Nitekim demokratik yapı ve sosyal güvenlik sistemlerinin en sağlam olduğu Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerinde dahi sendikalar üyelerinin değişen ve artan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla girişimlerde bulunmakta, hukuk sistemleri çerçevesinde bu amaca yönelik yapıları oluşturmaktadırlar.

Sendikaların geleneksel sendikal rolleri dışında sağladıkları bu hizmetler "Üyelik Hizmetleri” olarak adlandırılmaktadır. Bu anlayış içinde BASİSEN üyelerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara daha fazla hizmet sunabilmek amacıyla Basisenliler Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’nın kuruluşuna öncülük etmiştir.

BASİDAV 31.12.2018 tarihi itibariyle 40.429 üye kaydeden, emeklilik, işten ayrılma vs. nedenle 23.972 üyenin üyelikten ayrılmasına karşın, halen 7.292’si pasif üye olmak üzere, 16.457 üyesi bulunmaktadır.
BASİDAV’ın kuruluş amaçları şunlardır:
Üyelerine;
-İşsizlik yardımında bulunmak,
-Konut edindirme girişimlerinde bulunmak,
-Tatillerini ve boş zamanlarını değerlendirmek için girişimlerde bulunmak,
-Mesleki eğitim çalışmaları için faaliyette bulunmak,
-Evlenme, doğum ve ölüm hallerinde; maddi yardımda bulunmak,
-Üyelerinin çocuklarına kreş ve yurtlar açmak, eğitim bursları vermek,
-Doğal afetlerde zarar görenlere yardımda bulunmak,
-Karşılıklı maddi yardımlarda bulunmak...

BASİDAV bugün itibariyle bu amaçlarından evlenme, doğum ve ölüm yardımları ile doğal afetlerde zarar görenlere maddi yardımda bulunmakta ve üyelerin çocuklarına yönelik eğitim bursu uygulamasını yürütmektedir.

Vakfımız her yıl makul ölçüde yeniden tespit edilen aidatlar ile bunların getirilerinden oluşan Aidatlar Fonu, eşya piyangoları getirilerinden oluşan Yatırımlar Fonu, sağlanan bağış ve reklam gelirlerinden oluşan Reklam ve Tanıtım Fonunu büyüterek mali yönden güçlenmektedir. Bu nedenle artan mali gücü ölçüsünde, üyelerimize yapılan tüm yardımlar sürekli olarak artırılmaktadır.

Vakfımız önemli amaçlarından biri olan Eğitim Yardımını 1998 yılında uygulamaya koymuştur. 

Vakfımız önemli gelişmeleri ve konuları Haber Bültenleri ve mektuplar ve elektronik posta yoluyla üyelerine duyurmaktadır.

Vakfımız, mevcut çalışma ve hizmetlerine ilaveten önümüzdeki yıllarda yeni proje ve faaliyetleri de hayata geçirecektir.

BASİDAV websitesine gitmek için tıklayınız.