Basisen İlkeleri

  • BASİSEN; İnsana sevgiyi, emeğe saygıyı ilke edinmiştir. Üretime ve yaratıcılığa değer verir.

 

  • BASİSEN; Çalışma yaşamında hakça ve adaletli bir paylaşım ve mücadele kadar, barışın ve diyaloğun da yararına inanır.

 

  • BASİSEN; Sendikacılığa insan boyutunu, ahlak ölçüsünü, üretim, gelişim ve paylaşım dinamizmini getirir. Üyelerini ve toplumu sevgi ve dayanışma ile kucaklar ve bu hedeflere ulaşmak için akılcılığın, diyaloğun yollarını amaçlar.

 

  • BASİSEN; Atatürk ilkelerinden yanadır, Cumhuriyetçidir. 19 Mayısta kurulması bunun açık ifadesidir. Demokrasi ve insan haklarının eksiksiz uygulandığı özgürlükçü, katılımcı, sosyal ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını benimser.

 

  • BASİSEN; Sivil toplumdan, farklı inançların ve farklı düşüncelerin ortak güvencesi olan laik devlet yönetiminden yanadır.

 

  • BASİSEN; İşletmelerde ve ekonomide verimliliğin artmasından yanadır.

 

  • BASİSEN; Sağlıklı bir toplum, adaletli gelir dağılımı, fırsat eşitliği, sosyal güvenlik ve dayanışmanın geliştirilmesi, çocuk haklarının korunması, kadınla erkeğin eşitliği ve yönetime katılması, doğa ve çevrenin korunması amacıyla, üreten, katılan, gelişen bir Türkiye ve Dünya hedefler.