Nasıl Üye Olunur

 
BANKA, FİNANS VE SİGORTA İŞKOLU ÇALIŞANLARI !  

Sendikalı olmak; Yasal bir haktır… Anayasamızın tüm çalışanlara tanıdığı, Yasalarla güvence altına alınmış, Uluslararası sözleşmelerle ülkemiz tarafından taahhüt edilmiş, bir hakkınızdır...  
Sendikalı olmak; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde de ifade edilmiş temel insan hakkıdır.  
Sendikalı olmak; Çağın gereği, demokratik bir toplumun en temel göstergesidir.  
Sendikalı olmak; Haklarının farkında olup onları kullanmanın tek yoludur. Çünkü hakların kullanılabilmesi ve geliştirilebilmesinin yolu ortak davranmaktan geçer.  
Sendikalı olmak; Örgütlü toplum idealine ulaşmanın en önemli göstergesidir.Birey olabilmenin bir koşulu da, örgütlü olabilmektir.  
Sendikalı olmak; Boyun eğmemektir, haksızlık karşısında dik durabilmek ve birlikte hareket etmektir. 

SENDİKALI OLUN, GÜÇLÜ OLUN!  
6356  sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 17. Maddesi’ne göre; Onbeş yaşını doldurmuş olup da bu Kanuna göre işçi sayılanlar, işçi sendikalarına üye olabilirler.

BASİSEN’E NASIL ÜYE OLUNUR?

BASİSEN'E ÜYELİKE-DEVLET KAPISINDAN GERÇEKLEŞECEK...

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereği "noter şartı” kaldırılmış olduğundan, 7 Kasım 2013 tarihinden itibaren sendika üyeliği "e-devlet” kapısı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Banka-sigorta işkolunda çalışmanız koşuluyla BASİSEN’e üye olmak için;

1. İşyerinizdeki sendika temsilcimizle temasa geçerek sendikamıza üye olmak amacıyla destek talep edebilirsiniz.
2. Ayrıca Sendikamızın web sitesinde yer alan aşağıdaki linki tıklayarak adım adım üyelik işleminin nasıl gerçekleştiğini görebilirsiniz.

e-Devlet Kapısından Sendikamıza Nasıl Üye Olunur?

3. Aşağıdaki linki tıklayarak üyelik işleminizi başlatabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/