Tarihçe

BASİSEN, 19 Mayıs 1964'de TİBAŞ adı ile Türkiye İş Bankası’nda bir işyeri sendikası olarak 1961 Anayasası'nın sendikacılık alanında getirdiği ilkeler ile 1963 tarihli 274 sayılı Sendikalar Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuştur. TİBAŞ, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'ne kadar başarılı bir sendikal mücadele yürütmüş, ancak Darbe ile birlikte sendikal faaliyetler askıya alınmış ve toplu sözleşmeler olağanüstü yetkilerle donatılmış Yüksek Hakem Kurulu tarafından gözden geçirilerek ve gerekli değişiklikler yapılarak yürürlüğe konulmuştur. Bu dönemde dahi, TİBAŞ üyelerine günün koşullarının üstünde ücret zamları alarak, bu geçiş dönemindeki boşluğu büyük ölçüde doldurmuştur.

1982 Anayasası'nın ardında, Mayıs 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2821 sayılı Sendikalar Yasası ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası ile birlikte sendikaların işkolu esasına göre örgütlenmesi zorunluluğu nedeniyle TİBAŞ 15.8.1983 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda BANKABÜROSEN ismini almıştır.

Yeni yasalarla birlikte BANKABÜROSEN'in faaliyet gösterdiği işkolu içinde yer alan işler; bankacılık, sigortacılık, ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar olarak belirlenmişti. Ancak daha sonra 28.8.1983'de Sendikalar Yasası'nın 60. maddesinde yapılan değişiklikle ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işleri bu işkolundan ayrıldığından  BANKABÜROSEN, I. Olağan Genel Kurulunda BASİSEN adını almıştır. Aynı yıl Genel Kurul kararıyla TÜRK-İŞ'e de üye olmuştur.

BASİSEN 2821 Sayılı Sendikalar Yasası'nın 3. Maddesinde yer alan "işkolu esasına göre örgütlenme" ilkesini başından itibaren yaşama geçirdiğinden, gerçek bir işkolu sendikası niteliği kazanmıştır. Halen yürürlükteki "6356 sayılı Sendikalar ve Topu İş Sözleşmesi Kanunu"nun 3. maddesine yer alan "sendikalar kuruldukları işkolunda faaliyette bulunur" hükmüne göre "işkolu esasına göre faaliyet gösterme" ilkesi geçerliliğini sürdürürken, işkolunun adı da "banka, finans ve sigorta" işkolu olarak değiştirilmiştir.


Banka, Finans ve Sigorta İşkolundaki diğer sendikalar işyeri sendikası olma kimliğini aşamazken, BASİSEN bu işkolunda önde gelen işletmeleri örgütleyerek büyük bir gelişme göstermiştir. Bu gelişme yalnız örgütlü işletme ve üye sayısındaki artış şeklinde olmamış, çağdaş sendikacılık anlayışına ulaşmak anlamında da kendisini göstermiştir.


Sendikanın genel başkanlıklarını ise; kuruluşundan 1975 yılına kadar Cahit Kocaömer, 1975-1984 yılları arasında Süleyman Kaya yaparken, 1984 yılından itibaren bu görevi Metin Tiryakioğlu sürdürmektedir.

16-17 Şubat 2019 tarihleri arasında XI. Olağan Genel Kurul'unu tamamlayarak sendikacılık faaliyetlerini sürdüren BASİSEN; 41 bine yakın üyesiyle, banka, finans ve sigorta işkolunda yer alan 10 işletmenin işyerlerinde çalışan banka emekçilerini başarı ile temsil eden, yeni gelişme ve değişimleri yakından izleyen, çalışanların hak ve çıkarını savunurken bu gelişmeleri dikkate alan, başarılarla dolu 55 yılı geride bırakmanın onurunu üyeleriyle paylaşan, modern, katılımcı, demokratik ve güçlü bir örgüttür.