Diğer Faaliyetlerimiz

 
Sosyal, Kültürel Sportif ve Diğer Faaliyetler

Sendikamız; örgütlenme, eğitim ve toplu iş sözleşmesi gibi asli çalışmalarının dışında değişik etkinlikler de gerçekleştirmekte ve bu alanda Türk sendikacılık hareketi içerisinde farklı bir model olmaktadır. Bu bağlamda BASİSEN, toplumsal niteliği gereği sosyal, kültürel, sportif ve diğer etkinliklerin üzerinde önemle durmakta ve bunları yaşama geçirmeye çalışmaktadır. 

Bu şekilde yalnız üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını koruyan ve geliştiren bir örgüt olmaktan öte onlarla yaşamın değişik alanlarında canlı bağlar kuran bir kimliğe bürünmektedir. Ve yapılan etkinliklerle üyelerimizin örgüte olan bağlılığı arttırılması, sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılanması, değişen sosyal, siyasal ve ekonomik olaylar karşısında moralleri her zaman yüksek tutulması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede birçok üyemizin aktif olarak içerisinde yer aldığı etkinlikler düzenlenmiştir.

Sendikamız bu düşünceden hareketle şu sosyal ve kültürel etkinlikleri gerçekleştirmiştir.

Önemli Günler 

Sendikamızın 19 Mayıs Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları

Sendikamızın 19 Mayıs Kuruluş Yıldönümü, faaliyet dönemimiz içerisinde Genel Merkezimiz ve Şubelerimizde Genel Merkez ve Şube Yöneticileri ile işyeri sendika temsilcileri ve üyelerimizin katılımıyla çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır. Yine her yıl Kuruluş yıldönümümüz ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle üyelerimize yönelik haber bültenleri hazırlanmıştır.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri

Sendikamız hem çağdaş sendikacılık bilinç ve sorumluluğunun gereği olarak, hem de örgütlü bulunduğu işkolunda çalışanların yaklaşık yarısının kadın olması nedeniyle kadın konusuna özel bir önem vermiş, her zaman kadın üyelerinin her alanda temsilini gerçekleştirecek çalışmalar içinde olmuştur. Buna rağmen, alınan yolun yeterli olmadığının da bilincinde olarak bu duyarlılığını her etkinlikte titiz bir şekilde sürdürmektedir.

Kadın sorunları konusunda duyarlılığının bir ifadesi olarak her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Genel Merkezimiz ve şubemiz tarafından kadın üyelerimizin katılımıyla çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Ayrıca her yıl "Dünya Kadınlar Günü”nün anlam ve önemi konusunda Genel Merkezimiz tarafından bir haber bülteni çıkarılmakta ve Genel Başkanımız Metin Tiryakioğlu tarafından kadın üyelerimize birer mektupla, tüm üyelerimizin 8 Mart’ta  işyerlerinde yakalarına takmaları için birer kokart gönderilmektedir. Kadın konusuna BASİSEN Dergisi’nin değişik sayılarında da yer verilmektedir.

Depremde Yardım Çalışmaları

Sendikamız büyük bir felakete yol açarak ülkemizi derin bir yasa boğan 17 Ağustos 1999’da yaşanan depremin ardından İzmit-Yalova-Gölcük ve Adapazarı deprem bölgelerine, 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen Düzce Depreminin ardından Bolu ve Düzce’ye giderek, buralarda yaşayan üyelerimizin gereksinimleri olan gıda, battaniye, çadır, uyku tulumu vs ihtiyaçları karşılanmaya ve moral destek verilmeye çalışılmıştır. Bu konuda gerek Genel Merkez gerekse Şube yöneticilerimiz aktif olarak görev almışlardır. Ayrıca, Genel Merkezimizin organizasyonuyla depremzedeler için düzenlenen "Para Yardımı Kampanyası” tüm üyelerimize duyurulmuştur. 5 Ocak 2000 tarihinde de deprem bölgesindeki hasar tespitleri neticesinde depremde zarar gören üyelerimize eşya yardımı yapılmıştır. Depremler nedeniyle şubelerimizce de değişik organizasyonlara gidilmiştir.

Sportif Faaliyetler

Halı Saha Futbol Turnuvası

Sendikamız, üyelerimizin sportif faaliyetlerde bulunmalarını, üyelerin tanışıp iletişim kurmalarını ve bu ilişkilerini geliştirmelerini, çağımızın hastalığı stresten uzaklaşabilmelerini teşvik etmek amacıyla Halı Saha Futbol Turnuvaları düzenlemektedir. Örgütlü bulunduğumuz işletmelerimize bağlı işyerlerinde üyelerimizin oluşturduğu takımların katıldığı "Halı Saha Futbol Turnuvaları” her yıl düzenlenmektedir.

Futbol turnuvaları, Genel Merkez, Beyoğlu, Eminönü ve Kadıköy şubelerimizle ortaklaşa olarak İstanbul’da, Ankara ve İçanadolu Şubelerimizce Ankara’da, İzmir Şubemizce İzmir ve Denizli’de, Bursa Şubemizce Bursa’da ve diğer şubelerimiz tarafından başka illerde düzenlenmektedir. Çok sayıda üyemizin katılmış olduğu ve artık geleneksel hale gelen futbol turnuvaları yapılmakta olduğu bölgelerde, amatörce düzenlenen önemli sportif etkinliklerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Genel Merkezimiz ve şubelerimizin organize ettiği Halı Saha Futbol Turnuvalarına birçok üyemiz sporcu olarak, binlerce üyemiz de sosyal ilişki ve dayanışma ihtiyacına cevap verecek şekilde izleyici olarak katılmaktadır.

Diğer Sportif Faaliyetler

BASİSEN Futbol Turnuvaları dışında üyeleri için başka sportif etkinlikler de düzenlemektedir. Erkek üyelerimiz arasında olduğu gibi kadın üyelerimizin oluşturduğu takımlar arası voleybol turnuvası yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, şubelerimiz tarafından satranç, tavla, dart ve bowling turnuvaları da düzenlenmektedir.

Diğer Etkinliklerimiz

Şubelerimizce üyelerimizin topluca sinema, tiyatro ve konserlere katılımı sağlanırken, değişik yörelere gezi organizasyonları yapılmakta, "kan bağışı” kampanyaları, ağaç dikme etkinlikleri düzenlenmektedir.

Önceki yıllarda Genel Merkezimizce yürütülen, şu anda ise İzmir Şubemizce devam ettirilen ve üyelerimizin katılımıyla oluşan "BASİSEN Türk Sanat Müziği Korosu" düzenli olarak çalışmalar yapmaktadır. Koromuz, yapmış olduğu çalışmaları sonucunda, özellikle 19 Mayıs Kuruluş Yıldönümümüzdeki "Kuruluş Etkinlikleri" çerçevesinde üyelerimize yönelik konserler vermektedir.

Tüketici Çalışmaları

Sendikamız, üyelerinin yararlanması amacıyla -özellikle yıllık ücretli izinlerin kullanıldığı yaz aylarını kapsayacak şekilde- seyahat acenteleri, turistik bölgelerdeki otel ve değişik işletmelerle anlaşmalar yaparak üyelerimize ucuz ve taksitle tatil yapma olanağı sunmakta, ayrıca çok sayıda firmayla anlaşmalar yaparak üyelerimize uygun ve taksitli alışveriş imkanı sağlamaktadır.