Hukuk

 
Hukuk
 
Sendikamız örgütlenme, toplu sözleşme, eğitim, araştırma gibi temel sendikal faaliyetlerinin yanında üyelerinin yazılı başvurusu üzerine çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden doğan ve hizmet akdinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda üyelerini yargıda temsil etmektedir. 

Ayrıca üyelere hizmet akdi ve diğer hususlarla ilgili hukuki sorunları konusunda yazılı ve sözlü olarak yardımda bulunmaktadır.

Bunun yanında Hukuk büromuz, üst kuruluşumuz TÜRK-İŞ tarafından düzenlenen ve üye sendikaların hukuk müşavirleri ile toplanan TÜRK-İŞ Hukukçular Kurulu toplantılarına da sendikamız adına katılmaktadır.

Hukuk büromuz başta anayasa olmak üzere, çalışma hayatıyla ilgili yasalarda yapılması gerekli olan değişiklikler ve ayrıca hükümet tarafından tasarı haline getirilen yasa değişiklikleri hakkında yapılan Hukukçular Kurulu Toplantılarındaki müzakerelere katılarak, hukuki görüşlerini ve sendikamız görüşlerini TÜRK-İŞ’e iletmektedir.