Genel Merkez Hakkında

BASİSEN Genel Merkezi, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin sendikal çalışmaları ile diğer sendikal faaliyetleri yürüttüğü ve sendikal politikaların oluşumuna katkıda bulunduğu yerdir. Başta Genel Başkanımız Metin Tiryakioğlu olmak üzere profesyonel Genel Merkez yöneticileri yönetiminde yürütülen bu çalışmalar, Genel Merkez bünyesinde oluşturulan yedi birim tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu birimler; Örgütlenme Bürosu, Eğitim ve Basın Bürosu, Toplu İş Sözleşmesi Bürosu, Dış İlişkiler Bürosu, Hukuk Bürosu, Muhasebe Bürosu, Muhaberat Bürosu’dur.

Örgütlenme Servisi: Üyelik işlemleri ile diğer örgütlenme çalışmalarının yapıldığı büromuzdur.

Eğitim ve Basın Servisi: Sendikamızın eğitim faaliyetlerini organize eder, basın ve yayın çalışmalarını yürütür, sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerin gerçekleşmesine katkıda bulunur.

Toplu İş Sözleşmesi Servisi: Toplu iş sözleşmesi çalışmalarının yürütülmesine destek olur ve gerekli hazırlıkları yapar.

Dış İlişkiler Servisi: Sendikamızın üye olduğu uluslararası üst örgütümüz UNI ve diğer uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerin yürütümünü sağlar.

Hukuk Servisi: Sendikamızın hukuki işlerinin yürütümü ile birlikte üyelerimizin karşılaştığı hukuki konularda gerekli hukuki desteği verir.

Muhasebe Servisi: Sendikamızda her türlü parasal işlerinin yapıldığı birimdir.

İletişim Servisi: Posta, gelen ve giden evrakla birlikte bu evraklara ilişkin arşivleme işlerini yapar.

BASİSEN GENEL MERKEZİ - İLETİŞİM:
Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:13    34662  Üsküdar / İSTANBUL
Tel: (0 216)   651 48 60 pbx      
Faks: (0 216)  651 48 38
E-posta: iletisim@basisen.org.tr