Basisen Hakkında > Başkanın Mesajı

Sevgili Basisenliler, 

2017 yılının ilk gününden bugüne kadar dünyada ve ülkemizde birçok önemli olay ve gelişmenin yaşandığını görmekteyiz. Dünyaya baktığımızda ekonomiden siyasete kadar istikrar adına tek bir şeyden bile bahsetmek olanaksız. Belki de istikrarlı olan tek şeyin istikrarsızlık olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Aslında gündem çok hızlı değişse bile temelde sorunlar aynı kalmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda siyasi gündemin merkezi Suriye ya da genel olarak Ortadoğu iken, 2017’de Ortadoğu’dan Kuzey Kore’ye, Rusya’dan ABD’ne, Afrika’dan Avrupa’ya kadar her yer olmuştur. Gündemini oluşturan temel sorun ister terör ve mülteci meselesi, ister hegemonya savaşı ya da enerji krizi olsun, bu kadar değişkenlik dünya siyasetinde zeminin ne kadar kaygan olduğunu göstermektedir.

Siyasetteki istikrarsızlık doğal olarak ekonomik ve sosyal alana da yansımaktadır. Dolayısıyla ekonomik büyümede yaşanan dalgalı seyir, artan işsizlikle ve küresel bir hal alan istihdam sorunları, gelir adaletsizliği ve artan yoksulluk, büyüyen sağlık ve çevre sorunları giderek ağırlaşmakta ve çözüm üretilmesi için ülkelerin önünde durmaktadır.

Sevgili Basisenliler,

Ülkemize baktığımızda sorunların temelinde de siyasetin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak dünyadaki genel tablodan çok temel bir farkla ayrılmaktadır. Siyasetin ekonomik ve sosyal meselleri etkilemesi, siyasi istikrarsızlıktan değil, iktidar-muhalefet partileri arasında yaşanan çekişmeden kaynaklanmaktadır. Ne yazık ki, Türkiye’de iktidar ve muhalefet ülke çıkarlarıyla ilgili çok temel sorunlarda bile ortak işbirliği zemini oluşturamamaktadır. Siyasetteki bu çekişme-çatışma toplumsal kutuplaşmayı artırırken, ülkemizin temel sorunları için çözümü üretilmesini de zorlaşmaktadır.

Bu genel değerlendirme çerçevesinde 2017 Türkiye’sine göz attığımızda, siyasette gerilimin daha da tırmandığı bir yıl olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu gerilim siyaseti, belki siyasilerin varlık nedeni için gerekli olabilir ama ülkemiz ve halkımız için hayırlı bir şey olduğunu söylemek mümkün değil… İktidarı ve muhalefetiyle siyasi partilerimizin siyaset yapma konusunda görüş ayrılıkları olması son derece doğaldır. Buna karşılık ülkemizin mutabakat zemini temelinde çözmesi gereken demokrasi, dış politika, ülkemize huzur ve sosyal barışın gelmesi gibi onlarca sorun da var.

Bunun yanında iki haneye çıkan enflasyonu yeniden makul bir seviyeye çekmemiz, her yıl emek piyasalarına dâhil olan yüzbinlerce yeni genç iş yaratmak için yatırımları artırıp daha istikrarlı bir büyüme hızı yakalamamız, işsizlere iş yaratmamız, sanayi 4.0’a göre ekonominin gereklerini yerine getirmemiz ve çalışma yaşamının çözüm bekleyen sorunlarını çözmemiz gerekir.

Daha önce de söylediğim gibi Türkiye’nin temel sorunları yerinde duruyor iken siyaset her şeyin önüne bu kadar geçmemelidir. Ama maalesef böyle bir dönemden geçiyoruz. Bu noktada başta sendikalar olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları sorunları siyasetin gündemine taşımalı çözüm üretilmesi için baskı grubu olma işlevini yerine getirmelidir.

Temel sorunlarımızın çözüme kavuşturulması ülke meselesidir. Dolayısıyla bu konuda "devlet adamı sorumluluğuyla” hareket etmek başta lider kadro olmak üzere siyesilerimizin üzerine düşen görevdir. Ayrıca çözüm için hepimizin elini taşın altına koyması gerekir. Bu aynı zamanda çocuklarımıza ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir.

Türkiye’nin sorunları bellidir, sorunların çözümü de bellidir. Çözüm konusunda sağlam adımlar atmak için öncelikle siyasetin içinde yaşanan çekişmelere son verip, siyasetin üslubunu değiştirmemiz, birbirimizi dinleyip anlamamız, kültürümüzde var olan hoşgörüyü ve uzlaşmayı başta siyaset olmak üzere insan ilişkilerine yeniden yerleştirmemiz, aynı geminin içinde olduğumuzun farkına varmamız gerekir. Bu konuda siyasetin tepesinden başlayarak verilecek olumlu ve ılımlı mesajlar hızla toplumsal ilişkilerimize yansıyacaktır.

Sevgili Basisenliler,

2017 yılında çalışma yaşamına baktığımızda mevcut parametrelere; yapay zeka, dijitalleşme, robotik teknolojiler temelinde ortaya çıkan endüstri 4.0 süreciyle birlikte bir yenisinin daha eklendiğini görüyoruz. Batı’nın belli bir süreden beri tartıştığı bu konu ülkemizde de artık dile getirilmeye başlanmıştır. Bugün sanayi sektörü ile birlikte hizmetler kesiminde ve özellikle bankacılık sisteminde hızlı bir değişim yaşandığını görmekteyiz. Birkaç yıldan beri gündemde olan dijitalleşme konusunun, 2017 yılında katıldığımız uluslararası toplantılarda bankacılık anlayışında bir dönüşüm yaratacak dinamikler taşıdığı ifade edilmektedir. Sıkça dile getirilen bu konunun özellikle istihdam boyutu bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da gündemin en önemli maddesi olma özelliğini taşıyacağı açıktır.

Teknolojik değişimin ortaya çıkardığı mal ve hizmet üretimine ilişkin sorunlar bir yana, istihdam boyutu son derece önemlidir ve Batı Avrupa sendikaları bu konu üzerinde kafa yormaktadırlar.

BASİSEN olarak bizim de üzerinde durduğumuz konu bu… Teknolojik değişim kaçınılmaz ama çalışanlar açısından ortaya çıkan sorunlar nasıl çözüme kavuşturulacaktır? Bunu nasıl sağlayabiliriz? "Üyelerimizin ücreti kadar iş güvencesini de önemseme” sendikal anlayışımızın en önemli ilkelerinden biridir. Daha açık bir ifade ile bizim açımızdan bu konuda en önemli kriter üyelerimizin istihdamının devamıdır. Sürekli buna kafa yorup bugün ve yarınlar için çözüm üretmeye çalışıyoruz.

Sevgili Basisenliler,

2018’in zor bir yıl olacağı hepimizin malumu… Siyasetten ekonomiye, günlük yaşamımızdan çalışma yaşamımıza kadar birçok gelişmeler yaşayacağımızı söylemek müneccimlik olmayacaktır. Dileğimiz her kurum ve kuruluşun, siyasilerden vatandaşlarımıza hepimizin üzerine düşeni en iyi ve doğru şekilde yapmasıdır. Biz sendika olarak üzerimize vazife olan her şeyin en iyisini yapma çabası içindeyiz…

Bu bağlamda Sendika olarak enerjimizi üyelerimiz adına en iyi toplu iş sözleşmesini yapmak, en iyi sendikal faaliyetleri gerçekleştirmek üzere yoğunlaştırmış bulunuyoruz. 2017 yılında üyelerimizin genel olarak çalışma yaşamından özel olarak da işletmelerinden kaynaklanan hedef baskısı, mobbing gibi sorunları için gazete ilanlarımızla kamuoyu oluşturarak ve sosyal diyalog mekanizmasını işleterek çözümler üretmeye çalıştık. Aynı çabamız 2018 yılında da devam edecektir. Değişik sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler gerçekleştirerek, sendikal eğitimlerimiz yanında "Uzaktan Eğitim Sistemi”ni başlatarak üyelerimiz adına güzel şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah 2018 yılında siz değerli üyelerimiz için daha güzel etkinlikler gerçekleştiririz…

Sevgili Basisenliler,

Bu duygu ve düşüncelerle, 2018’in dünyamıza ve ülkemiz barış ve huzur getirmesini, siz değerli üyelerimize için sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl olmasını diler, hepinize sevgilerimi sunarım.

 

METİN TİRYAKİOĞLU

BASİSEN Genel Başkanı