Basında Basisen

BASİSEN sendikal çalışmaları ile faaliyetlerini, haber ve basın bültenleri yoluyla ya da doğrudan iletişim kurduğu medya yünetici ve muhabirleriyle basın ve yayın organlarında yer almasını sağlamak suretiyle kamuoyuna duyurmaya çalışmaktadır. Bu şekilde, sendikal çalışma ve faaliyetlerin yanı sıra önemli günlere, ülkenin içinde bulunduğu kritik dönemlere, ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelere ilişkin BASİSEN’in tutumunun üyelere ve topluma ulaştırılması mümkün olmaktadır. BASİSEN böylece kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma işlevini de bir ölçüde yerine getirmeye çalışmaktadır.