Uluslararası Çalışmalar

 
Uluslararası Çalışmalar 
 
Sendikamız ulusal düzeyde; başta üst örgütümüz TÜRK-İŞ olmak üzere sendikalarla ve diğer demokratik kurum ve kuruluşlarla sürekli ilişki içerisindedir. BASİSEN aynı zamanda, değişen ve globalleşen dünyayla da iletişim kurma gereksinimi ile karşı karşıya kalmış ve buna bağlı olarak uluslararası ilişkilere önem vermiştir. Bu gereksinim, kurumsal anlamda işkolumuzun dahil olduğu uluslararası sendika federasyonuna eski adıyla FIET, birleşmelerden sonraki şimdiki adıyla UNI’ye üye olmak şeklinde somutlaşmıştır.

UNI Global Union (UNI Küresel Sendika)

 

Global ekonomide yaşanan devasa değişimler ve teknolojinin, aralarındaki kesin ayrımın giderek azaldığı değişik işkolları üzerindeki önemli etkileri karşısında 1 Ocak 2000 tarihinde çeşitli işkollarındaki üç uluslararası işçi örgütü birleşerek UNI'yi oluşturmuşlardır. Bu örgütler, sendikamızın daha önceden bağlı bulunduğu uluslararası üst kuruluş olan FIET, Uluslararası Grafik İşçileri Federasyonu (IGF) ve Medya ve Eğlence İşkolu Çalışanları Federasyonudur (MEI).

Günümüz itibarı ile dünya çapında 140 ülkeden 900 sendikanın yaklaşık 20 milyon üyesini temsil eden UNI dünyanın en güçlü uluslararası işçi örgütlerinden biri konumundadır. Bu konumu ile UNI çokuluslu şirketler, hükümetler ve uluslararası kurumlar nezdinde sendika üyelerinin seslerini çok daha etkin bir şekilde duyurmayı hedeflemektedir.

Günümüzde telekomünikasyon sektörünün tamamını ve medya ve eğlence sektörünün büyük bölümünü birkaç çokuluslu şirket yönlendirmektedir ve Internetin hızla yaygınlaşması bu iki sektörün birleşmesine neden olmaktadır. Öte yandan E-ticaret yepyeni bir işkolu olarak gelişmektedir ve geleneksel ticaret şekli üzerinde önemli etkilere yol açacaktır. Internet bankacılığı finans sektöründeki geleneksel istihdam alanlarının yerini almaya başlamıştır. Bazı çokuluslu şirketlerin cirosu pek çok ulus devletin milli gelirini aşmakta, buna karşın bizzat bu devletler ekonomilerini kurallardan arındırmakta ve giderek daha büyük bölümünü "piyasa güçlerinin" kontrolüne bırakmaktadır. Sendikalar bu değişimleri gözardı etmemeli ve yapı, politika ve işleyişlerini bunlara uygun hale getirmelidirler. UNI'nin de hedefi sendikaların global oyuncular haline gelmesi ve yeni, global ekonomide seslerinin duyurulmasıdır.

Genel Merkezi İsviçre Nyon'da bulunan UNI çerçevesinde, bölgesel ihtiyaçlara daha etkin bir şekilde yanıt verilebilmesi amacıyla dört bölgesel örgüt oluşturulmuştur. Bunlar: UNI-Afrika; UNI-Amerika; UNI-Asya&Pasifik; UNI-Avrupa’dır.

Sendikamız UNI-Avrupa bölgesel örgütü içinde yer almaktadır.

UNI çatısı altında 13 farklı işkolundan (sektör) sendikalar temsil edilmektedir. Bu işkolları şunlardır:


 • Temizlik / Güvenlik Hizmetleri
 • Ticaret
 • Elektrik
 • Finans
 • Şans Oyunları ve Casino
 • Grafik ve Ambalaj Hizmetleri
 • Kuaförlük ve Güzellik
 • İletişim, Telekomünikasyon, Enformasyon Teknolojileri Hizmetleri
 • Medya, Eğlence ve Güzel Sanatlar
 • Posta, Lojistik Hizmetleri
 • Spor
 • Özel İstihdam Bürolarına Bağlı Çalışanlar
 • Turizm Hizmetleri
 • Sağlık Hizmetleri  

 

UNI'nin 1. Dünya Kongresi 9 Eylül 2001 tarihinde Berlin'de düzenlenmiştir. Bu Dünya Kongresi'nde Genel Başkanımız Metin Tiryakioğlu bir kez daha oybirliği ile UNI Dünya İcra Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 2014 yılında Cape Town’da toplanan 4. Dünya Kongresi'nde UNI Dünya Yönetim Kurulu Üyesi olarak yeniden seçilen Genel Başkanımız Metin Tiryakioğlu, 4 dönemdir bu görevi sürdürmektedir.

UNI'nin işkolumuzu ve ülkemizi ilgilendiren faaliyetlerine büyük ölçüde katılmaya çalışan sendikamız, bilgi, deneyim alışverişi ve dayanışma faaliyetleri yolu ile uluslararası sendikal hareketin deneyim ve gücünü arkasına almıştır. Öte yandan dünyanın en büyük uluslararası sendikal örgütlerinden birinin en üst yönetim organında yer almak suretiyle, her yönüyle globalleşen dünyamızda giderek ağırlığı ve önemi artan uluslararası ilişkilerin önemli aktörlerinden birisi olmuştur.

UNI'ye bağlı sendikalarla ikili ilişkilerimiz çerçevesinde de, çeşitli sendikalarla bilgi ve deneyim alışverişinde bulunulmuş, UNI'nin dayanışma kampanyalarına destek verilmiştir.

Sendikamız, geçtiğimiz dönem içerisinde başta Genel Başkanımız Metin Tiryakioğlu başkanlığındaki değişik delegasyonlarla UNI’nin farklı ülkelerdeki birçok önemli etkinliğine katılmış, 9-11 Ekim 2014 tarihlerinde UNI-Avrupa’nın Akdeniz Bölge Kurulu UNIMED'in Yıllık olarak yapılan 8. Toplantısı”na ev sahipliği yapmıştır.

UNI'nin işkolumuzu ve ülkemizi ilgilendiren faaliyetlerine büyük ölçüde katılmaya çalışan sendikamız, bilgi, deneyim alışverişi ve dayanışma faaliyetleri yolu ile uluslararası sendikal hareketin deneyim ve gücünü arkasına almıştır. Öte yandan dünyanın en büyük uluslararası sendikal örgütlerinden birinin en üst yönetim organında yer almak suretiyle, her yönüyle globalleşen dünyamızda giderek ağırlığı ve önemi artan uluslararası ilişkilerin önemli aktörlerinden birisi olmuştur.

 

UNI'ye bağlı sendikalarla ikili ilişkilerimiz çerçevesinde de, çeşitli sendikalarla bilgi ve deneyim alışverişinde bulunulmuş, UNI'nin dayanışma kampanyalarına destek verilmiştir.
Bu tür ikili temaslar arasında, 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan büyük deprem felaketinden sonra Yunanistan Banka İşçileri Federasyonu OTOE temsilcilerinin ülkemizi ziyaret etmesi, dostluk ve dayanışma duygularını ifade etmeleri büyük anlam taşımıştır.Öte yandan, her yıl düzenlenen ILO Konferanslarına Türk-İş ve UNI Delegasyonları çerçevesinde sendikamız da temsil edilmiştir. Uluslararası emek parlamentosu olarak da adlandırılan ILO Konferansı'nın çeşitli işlevleri bulunmaktadır.
 

KFIU (Kore Finans İşçileri Sendikası) ile İlişkiler


UNI üyesi sendikalarla ikili temaslar kurmuş, bu çerçevede, Sendikamızla birçok Avrupa ülkesinin finans sendikaları arasında karşılıklı ziyaretler yapılmıştır. Güney Kore’den kardeş sendika KFIU (Kore Finans İşçileri Sendikası) ile 18 Ağustos 2008 tarihinde Genel Merkezimizde imzalanan "Dostluk ve İşbirliği Sözleşmesi” gereği, her iki sendika delegasyonlarınca gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerle bilgi, görüş ve deneyim alişverişinde bulunulmuştur.


ILO ve BASİSEN


Öte yandan, her yıl düzenlenen ILO Konferanslarına Türk-İş ve UNI Delegasyonları çerçevesinde sendikamız da temsil edilmiştir. Uluslararası emek parlamentosu olarak da adlandırılan ILO Konferansı'nın çeşitli işlevleri bulunmaktadır.